• Products

Մոնտաժման և փաթեթավորման ծառայություն

Մոնտաժման և փաթեթավորման ծառայություն

Chengda Rubber & Plastic-ն ունեն հավաքման գիծ և փաթեթավորման գիծ:Մենք կարող ենք ապահովել պարզ հավաքման և փաթեթավորման ծառայություն մեր հաճախորդների համար և առաքել ապրանքները ըստ հաճախորդի պահանջի:

Assembly and packing service-01
Assembly and packing service-02